Motiváció kérdőívek | SHL Hungary

Motiváció kérdőívek

Dependability and Safety Instrument for Entry-level workers

Způsob vyplnění: 
Cíl: 

The DSI is a short pre-screening tool for many key entry-level roles. It is designed to identify potential employees who will have good dependability and reliability, and who are less likely to engage in counter-productive work behaviors.

Comportamentul la locul de muncă (OPQ 32) + Chestionar de motivație (MQ) pentru agenți de vânzări

Prin folosirea ambelor chestionare, se pot dezvălui competențele de sales, factorii motivaționali legați de sales, și se poate afla care este partea forte al candidatului din ciclul de sales. 

Chestionar de motivație (MQ)

Recomandăm folosirea chestionarului de motivație pentru lideri și experți. Candidatul trebuie să indice cât de mult îl motivează unele afirmații. Se poate folosi singur sau împreună cu chestionarul de personalitate SHL. Deoarece motivația este foarte schimbătoare, recomandăm folosirea frecventă a chestionarului. 

Chestionar de motivație (MQ)

Recomandăm folosirea chestionarului de motivație pentru lideri și experți. Candidatul trebuie să indice cât de mult îl motivează unele afirmații. Se poate folosi singur sau împreună cu chestionarul de personalitate SHL. Deoarece motivația este foarte schimbătoare, recomandăm folosirea frecventă a chestionarului. 

 

Chování na pracovišti (OPQ 32) + Dotazník motivace (MQ) pro obchodní zástupce

Kombinovaným použitím těchto dvou dotazníků můžeme odhalit prodejní kompetence, motivační faktory při prodeji i to, ve kterém segmentu prodejního cyklu je uchazeč silný.

Dotazník motivace (MQ)

Dotazník motivace doporučujeme pro hodnocení manažerů a expertů. Respondent má o různých výrocích označit, do jaké míry ho motivují při práci. Dotazník může být použit samostatně, ale také jako užitečný doplněk k dotazníkům osobnosti SHL. Jelikož míra motivace může časem a vlivem okolností značně fluktuovat, doporučujeme užívat tento dotazník relativně často.

"Verhalten am Arbeitsplatz" (OPQ 32) + Motivationsfragebogen (MQ) für Vertriebsmitarbeiter

Mit der gleichzeitiger Anwendung der zwei Fragebögen kann man die Vertriebskompetenzen und die Vertriebsmotivationen feststellen. Mit der gemeinsame Nutzung der zwei Fragebögen kann man auch feststellen, in welchem Vertriebszyklus der Kandidat stark ist.

Motivationsfragebogen (MQ)

Wir empfehlen den Motivationsfragebogen, um Leiter und Experten zu prüfen. Die Testperson muss über einige Behauptungen entscheiden, wie stark motivierend sie für ihre Arbeit sind. Der Motivationsfragebogen ist auch verwendbar allein, aber er ist nützliche Ergänzung zu den Persönlichkeitsfragebogen von SHL. Da die Motivation wegen der Zeit und den Umständen große Fluktuation zeigen kann, wird es empfohlen, den Fragebogen mehrfach einzusetzen.

Stránky